Bronckhorst wil maatschappelijke organisaties die in de knel raken door stijgende energieprijzen helpen. Door middel van een investeringsregeling moeten de partijen kunnen verduurzamen.

“Met de maatregelen die via de investeringsregeling mogelijk worden, kunnen zij hun energielasten structureel verlagen”, aldus de gemeente. Door de oorlog in Oekraïne stijgen de energielasten en daardoor ook de exploitatiekosten voor onder meer zwembaden en sporthallen. “Hierdoor kunnen de activiteiten, die een belangrijke rol spelen in onze samenleving, onder druk komen te staan.” Zwembad De Brink in Zelhem deed eerder een noodkreet aan de gemeente en daar wordt door middel van deze regeling gehoor aan gegeven.

Bronckhorst ziet, evenals de getroffen organisaties, het omlaag brengen van de energiekosten door te verduurzamen als prioriteit. De voorwaarden voor de regeling worden nog opgesteld. De gemeenteraad beslist in september pas over het voorstel, tot die tijd kunnen organisaties in nood een aanvraag doen op ondersteuning vanuit de gemeente.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8