Bronckhorst staat op de tweede plaats in een jaarlijks onderzoek naar afvalprestaties. Het afvalscheidingspercentage in de gemeente Bronckhorst is 87%, huishoudens leveren relatief weinig restafval aan en afvalbeheerkosten zijn laag. Deze mooie scores blijken uit een rapport dat jaarlijks wordt uitgebracht door afvalbranchevereniging NVRD. Bronckhorsters scheiden hun afval dus zeer goed.

Huishoudens leveren relatief weinig restafval, 47 kilogram per inwoner per jaar, aan en afvalbeheerkosten, 160 euro per jaar, zijn laag in vergelijking met 34 andere soortgelijke Nederlandse gemeenten. Ieder jaar worden de afvalprestaties van gemeenten, die met inwoneraantal en type bebouwing vergelijkbaar zijn, in kaart gebracht. Het onderzoek richt zich op de drie prestatiegebieden milieu, kosten en dienstverlening. Hierbij wordt onderzocht hoe hoog het percentage afvalscheiding in het peiljaar (2021) is, hoeveel restafval inwoners in dat jaar hebben aangeboden en hoe de dienstverlening voor het inzamelen van afval is georganiseerd. Het gaat dan om de vragen welke mogelijkheden de gemeente biedt voor het laten ophalen van afval aan huis of het zelf wegbrengen naar buurtcontainer of recycleplein.

Bronckhorst komt uit de bus als zeer kosteneffectief. Uit het onderzoek blijkt dat de combinatie van omgekeerd inzamelen en het aan huis laten ophalen van groente- fruit- en tuinafval (gft), plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (pmd) en papier een duidelijk effect heeft op de prestaties. Ook het apart verwerken van textiel, glas, hout, grof tuinafval en frituurvet zorgt voor het goede resultaat. Door het recyclen van grondstoffen dragen alle inwoners bij aan een CO2-reductie van 152 kilogram per jaar, aldus het onderzoek. Het onderzoek is een prestatiemeting waarbij gemeenten en inzamelbedrijven aan de hand van vooraf vastgestelde criteria hun afvalprestaties vergelijken.

© Foto: Gemeente Bronckhorst