Bronckhorst trekt 170.000 euro uit om onder meer houtwallen, singels en hagen terug te krijgen in het landschap. Grondeigenaren in de omgeving van de Grote Beek, het Baakse Broek en het Wolfersveen worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich te melden.

“Met dit project kunnen we ons landschap verder versterken met bijvoorbeeld houtwallen, singels, hagen of natuurvriendelijke natte laagtes”, aldus wethouder Wilko Pelgrom. “Een aanwinst voor de percelen, wat zorgt voor een mooier landschap, een grotere biodiversiteit en betere weerbaarheid tegen ziektes, plagen en klimaatverandering.” In eerste instantie richt het project zich op initiatieven rond de Grote Beek, het Baakse Broek en het Wolfersveen, maar ook grondeigenaren uit andere gebieden kunnen reageren.

Voor het project ‘Kavel en Landschap Bronckhorst’ is de gemeente een samenwerking gestart met Streekfonds Achterhoek. Deze partij moet beoordelen of ingediende plannen voldoende bijdragen aan de versterking van het landschap in de plattelandsgemeente.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8