© Foto: RTV Ideaal

De forse stijging van energiekosten, brandstofkosten en kosten voor levensmiddelen voelen inwoners steeds meer in hun portemonnee. Op initiatief van de raad treft de gemeente Bronckhorst maatregelen om mensen dit jaar nog te ondersteunen.

Op 4 oktober heeft het college aanvullend besloten per direct uitvoering te geven aan deze maatregelen. Daardoor kunnen meer huishoudens aanspraak maken op toeslagen en bijdragen zoals een individuele inkomenstoeslag, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, kindpakket en een participatiebijdrage. “We zien dat onze inwoners het financieel echt moeilijker krijgen. Ook mensen met een hoger inkomen raken nu in de knel. Een stabiele samenleving vinden we erg belangrijk. Daarom krijgen inwoners die in financiële nood zitten direct ondersteuning. Zo willen we voorkomen dat er meer mensen in armoede terecht komen” aldus wethouder Evert Blaauw.

Inwoners die dit jaar tevergeefs ondersteuning hebben aangevraagd, hoeven niets te doen. De gemeente beoordeelt hun aanvraag opnieuw. Mensen die nu wel recht hebben op ondersteuning krijgen dit jaar nog automatisch bericht.

Foto: RTV Ideaal