De gezonde financiële basis maakt dat het nieuwe college van de gemeente Lochem aan de slag kan. De eerste weerslag daarvan staat in de begroting voor 2023 en sluit aan bij de koers van het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Het college presenteert het programma later dit jaar.

De begroting voor 2023 komt tot stand tegen een achtergrond van grote opgaven. Onder andere woningnood, vluchtelingenopvang, stikstof, oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en sterk stijgende energielasten kunnen leiden tot armoede. Deze opgaven betekenen ook voor de Lochemse samenleving grote onzekerheden. “Dat er ruimte is voor bestaande én nieuwe plannen is fijn voor ons als nieuw college. Daar zetten we graag samen met inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers, raad en organisatie de schouders onder. Aldus Lex de Goede, wethouder Financiën.

Na 2023 biedt de meerjarenbegroting financiële ruimte. Maar het college kijkt ook naar de reserves. Het coalitieakkoord geeft aan dat het college ze inzet waar ze voor bedoeld zijn: om achter de hand te houden voor tegenvallers, maar vooral voor investeringen. Om financieel rendement, maar vooral structureel maatschappelijk rendement, voor inwoners, ondernemers en hun woon en werkomgeving te bewerkstelligen. Zo heeft de gemeente Lochem een solide en wendbare financiële basis. De begroting is in te zien via www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/financien. De begroting 2023 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 november 2022.