Bronckhorst verlengt de samenwerking met Stichting Achterhoek Toerisme voor vier jaar tot eind 2025. Samen met andere gemeenten in de Achterhoek verleent Bronckhorst al enkele jaren subsidie aan Achterhoek Toerisme. De gemeente is erg tevreden over het functioneren van de stichting.

Achterhoek Toerisme brengt het toeristisch-recreatieve product van de Achterhoek onder de aandacht van (potentiële) bezoekers. Naast marketing en promotie houdt Achterhoek Toerisme zich bezig met merk- en productontwikkeling en ontwikkeling en beheer van fiets- en wandelroutes.

Regionale toeristische samenwerking zorgt ervoor dat de vrijetijdssector groeit en dat draagt weer bij aan de leefbaarheid in Bronckhorst. Onderzoek laat zien dat er een groei is in een het aantal overnachtingen, bestedingen en werkgelegenheid. Het samenspel tussen het aanbod in de Achterhoek is wat de regio aantrekkelijk maakt. Achterhoek Toerisme vervult een belangrijke rol in deze regionale samenwerking.