De burgemeester en wethouders van Bronckhorst verlenen in principe medewerking aan de bestemmings-planherziening die nodig is voor 11 woningen aan de Tarwestraat in Halle. Dit nieuwbouwplan bestaat uit 3 senioren- en 8 starterswoningen. De gemeenteraad moet de bestemmingsplanherziening nog behandelen, wat naar verwachting in het voorjaar van 2024 gaat gebeuren.

Het plan kent 3 seniorenwoningen (één tweekappers en één vrijstaande) en 8 starters-woningen (twee tweekappers en 4 CPO rijenwoningen). De gemeente stuurt op woningbouw speciaal voor senioren en starters, omdat er van deze typen woningen te weinig zijn in Bronckhorst. De starterswoningen worden zo ontworpen dat er geen grote uitbreiding mogelijk is en ze nu en in de toekomst daadwerkelijk voor starters blijven. Het toevoegen van deze woningen en met name de starterswoningen is goed voor een leefbaar en vitaal dorp. Door toevoeging van deze woningen zijn er meer opties voor doorstroming en het vestigen van starters.

De gemeente wil dat iedereen in Bronckhorst, jong en oud, goed kan wonen in een betaalbaar en duurzaam huis. In de hele gemeente Bronckhorst zijn er meerdere woningbouwinitiatieven om te zorgen voor extra woningen waar behoefte aan is.

© Foto: RTV Ideaal (archief)