Vanaf begin oktober 2023 biedt de gemeente Oost Gelre samen met Marveld Recreatie in Groenlo 46 extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen aan. In eerste instantie tot half december 2023.

De vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne houdt nog steeds aan. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daarom alle gemeenten in Nederland opgeroepen om extra opvangplekken te realiseren. De gemeente Oost Gelre heeft contact gezocht met Marveld Recreatie die tot half december in ieder geval 46 plekken beschikbaar heeft. In gebouw De Rank in Groenlo verblijven zo’n 80 Oekraïners.

De gemeente Oost Gelre is voor de vluchtelingen uit Oekraïne niet alleen verantwoordelijk voor een dak boven het hoofd, maar ook bijvoorbeeld voor onderwijs en zorg. ”We vertrouwen erop dat deze gesprekken leiden tot dezelfde samenwerking, zoals we vorig jaar ook hebben gezien. Hierdoor kunnen we onderwijs voor de kinderen gaan organiseren en kunnen mensen waar mogelijk ook aan het werk. Dat is belangrijk om hun leven weer op te kunnen pakken, zolang ze in Nederland verblijven” aldus burgemeester Annette Bronsvoort.

Mochten in december de extra opvangplekken voor Oekraïners niet meer beschikbaar zijn, dan meldt de gemeente dat bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Zij hebben op dat moment dan de taak om voor deze mensen een nieuwe opvangplek te vinden ergens in Nederland.

© Foto: Marveld Recreatie