Vanaf 1 april vangt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) 49 jonge asielzoekers op in hotel ‘t Zwaantje. De afspraken voor de opvang gelden tot 1 oktober 2023. Om de jongeren in alle rust te kunnen laten uitstromen naar een vaste woonomgeving in Nederland, verlengt het college van B&W de opvanglocatie met maximaal een halfjaar.

Sinds april heeft ongeveer de helft van de jongeren van de IND een status gekregen en mogen zij 5 jaar in Nederland blijven. Zij wachten op plaatsing op een vaste woonplek ergens in Nederland. De komende weken of maanden krijgen naar verwachting ook de andere jongeren bericht over hun statusaanvraag. Als aan hen status wordt toegekend, stromen ook zij uit naar een woonomgeving in Nederland. Al met al kan dit proces nog wel een paar maanden duren.

”Over uiterlijk een halfjaar, 1 april 2024, sluiten we deze opvanglocatie. De gemeente zet in op het vinden van een andere locatie voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen” aldus wethouder Bart Porskamp van de gemeente Oost Gelre.

© Foto: RTV Ideaal (archief)