Het college van de gemeente Oost Gelre heeft besloten om een aantal evenementen en initiatieven financieel te steunen. Door het voortduren van de coronapandemie is er een grote druk op onder andere organisatoren van evenementen komen te liggen. Ook de culturele en horecasector heeft het zwaar. Vanuit deze sector werden evenementen eerder ook ondersteund en dat is nu weggevallen.

Om te waarborgen dat bepaalde evenementen doorgang kunnen vinden, en om de waardering te benadrukken ondersteunen we deze organisatoren aanvullend. Om inwoners en ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis hebben college en raad tot tweemaal toe besloten om (financiële) steun te bieden. Met een breed pakket aan maatregelen hebben we zo op verschillende manieren geprobeerd om inwoners en ondernemers door de crisis te helpen.

De steunmaatregelen zijn positief ontvangen, veel bijdragen zijn daadwerkelijk verstrekt, en zijn voor de verschillende doelgroepen daadwerkelijk een steun in de rug gebleken.