Mariënvelds Belang heeft een voorstel voor de herinrichting van de dorpskern van Mariënvelde opgesteld. De inwoners vinden de herinrichting van de dorpskern belangrijk voor de toekomst. Mariënvelde wil 2022 en 2023 gebruiken voor de uitvoering van het plan. Het college legt daarom een kredietaanvraag voor uitvoering van het plan op 22 februari voor aan de gemeenteraad.

Met het breed gedragen herinrichtingsplan ‘Een aantrekkelijk dorpshart voor Mariënvelde’ wordt de dorpskern duurzaam, klimaatbestendig en ruimtelijk verbeterd. Het plan gaat uit van een toekomstbestendige kern met een multifunctioneel kerkplein waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Ook verbeteringen op het gebied van biodiversiteit en klimaateffecten staan in het plan. De werkzaamheden worden naar verwachting eind 2023 afgerond.

“We zijn trots dat zo’n mooi initiatief vanuit de samenleving komt. Mariënvelds Belang betrekt alle inwoners erbij en iedereen staat achter de plannen. Daardoor is de herinrichting toekomstbestendig. Als gemeente denken en werken we hier graag aan mee” aldus wethouder Kleine Kernen Jos Hoenderboom.

In 2017 is door Mariënvelds Belang gestart met de voorbereiding van het herinrichtingsplan voor de kern van Mariënvelde. Met zeer veel inzet van vrijwilligers is dit tot stand gekomen. Op diverse momenten is de gemeente hiervan op de hoogte gebracht.

Foto: Mariënvelds Belang