De EUREGIO wil dat de Nederlandse regering de Achterhoek en Twente gaat betrekken bij de realisatie van de eventuele aanleg van de Noordtak, de doorgetrokken goederenspoorlijn van de Betuweroute door de Achterhoek en Twente. Het grensoverschrijdende orgaan sprak zich uit tegen het feit dat de betrokken regio’s niet worden gehoord.

“Als er een besluit wordt genomen ten gunste van een noordelijke tak van de zogenaamde Betuweroute, moeten de standpunten van de betrokken regio’s van tevoren worden gehoord”, zegt Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO. “Zo’n belangrijke beslissing voor of tegen een nieuwe goederenverbinding, met name naar Oost-Europa en Scandinavië via de EUREGIO, vereist een solide onderbouwing.” Het besluit van de EUREGIO komt in navolging van de afwijzing door de Achterhoek Raad eind januari. Destijds waren alle fracties tijdens een ingelaste vergadering van de Achterhoek Raad, bestaande uit raadsleden van alle partijen uit de zeven Achterhoekse gemeenten, gelijkgestemd: géén Noordtak door de Achterhoek.

De EUREGIO wil dat de Nederlandse regering eerst de resultaten afwacht van het lopend onderzoek naar mogelijke varianten, waaronder de Noordtak. “De achtergrond hiervan is de aanzienlijke impact die deze volledig nieuwe goederenspoorverbinding zou hebben op de ruimtelijke ontwikkeling van de Achterhoek en Zuidoost-Twente”, laat de EUREGIO weten. Ook zou de mogelijke aanleg gevolgen hebben voor het spoorwegnet en het personenvervoer in het grensgebied.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8