De leefbaarheid in buitengebieden komt volgens vakbond FNV in toenemende mate onder druk te staan op basis van het beleid van het Rijk en de provincie. De sluiting van afdelingen in het ziekenhuis in Zutphen en de teruggelopen politie-inzet in de Achterhoek zijn tekenen aan de wand voor de problemen op het platteland.

In een brief aan de provincies Gelderland en Overijssel luiden regionale afdelingen van FNV de noodklok. De leefbaarheid op het platteland staat onder druk, en daar moet vanuit de provincie en het Rijk meer aandacht voor komen. “Wat ons betreft mag dat best inzet van de provinciale verkiezingen worden”, zo leest de opening van de brief, die is verstuurd namens de FNV Achterhoek en Liemers en de afdeling Berkel-IJssel-Veluwe uit Overijssel. “In dit land kunnen we ons onderhand de vraag stellen hoe we omgaan met premie- en belastingbetalende burgers in de buitengebieden.”

De voorgenomen sluiting van de afdelingen Spoedeisende Hulp en Verloskunde in het ziekenhuis in Zutphen is een van de voorbeelden waar het FNV zich zorgen overmaakt. Onder andere het feit dat Achterhoekse zwangere vrouwen dan alleen nog in het ziekenhuis in Doetinchem terecht kunnen. “We hebben het voor de goede orde over een streek waar 300.000 mensen wonen”, staat in de brief. “De bevolking van een stad als Utrecht zonder gynaecologie en intensieve of spoedeisende hulp.”

Ook de teruggelopen inzet van de politie is volgens de vakbond een slechte zaak, aangezien ondermijning in de Achterhoek een serieus probleem is. “De politie verloor politiecellen in de Achterhoek, in Nijmegen en Arnhem. Het cellencomplex werd in Elst geconcentreerd”, blikt de FNV terug op de verandering. “Sindsdien rijdt er -in het kader van ‘beter en goedkoper’ een arrestantenbusje door de regio. Er rijden nog maar een paar surveillancewagens ’s avonds door de Achterhoek.”

Een ander aandachtspunt is de status van het openbaar vervoer in de regio. “Stelt u zich eens voor dat u met een lichamelijk gebrek éérst naar een bushalte aan de rand van het dorp of buiten het dorp moet, voordat u op een bus kan stappen die na een bepaalde tijd niet meer rijdt of minder frequent rijdt en slecht aansluit op verbindingen naar een ziekenhuis”, schetst de vakbond. “Hoe houden we een streek leefbaar voor oudere mensen waarvan we verwachten dat die langer thuiswonen?”

De vakbonden gaan graag het gesprek aan met de provinciale voor oplossingen. “Boosheid is één, werken aan constructieve oplossingen is twee en daar hebben we uiteraard onze ideeën over,” zo eindigen de FNV afdelingen hun brief.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8 (archief)