Tot en met 20 maart kan er een mening gegeven worden over de onderzoeksagenda milieu Windbeleid en Regionale Energiestrategie Gelderland. Hierin staat hoe provincie de milieueffecten van alle mogelijke locaties voor windparken en zonnevelden laat onderzoeken.

In de definitief vastgestelde RES 1.0 van de Achterhoek zijn ook zoekgebieden voor windparken opgenomen. Al deze gebieden worden in dit onderzoek uiteraard meegenomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijke adviesbureaus op basis van objectieve milieu-informatie.

De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt bij verdere politiek- en bestuurlijke besluitvorming.

© Foto: RTV Ideaal