De provincie en Gemeente Bronckhorst blijven achter het plan staat dat moet leiden tot het afsluiten van de Dorpsstraat in Laag-Keppel. Er waren meerdere zienswijzen ingediend, onder meer door de Dorpsraad Hummelo, maar de overheden zien geen reden om aanpassingen te maken.

De andere belangen wegen niet op tegen de overlast die bewoners van de Dorpsstraat ervaren, is de boodschap van de overheden, die een ‘onaanvaardbaar leefbaarheidsprobleem’ zien, dat veroorzaakt wordt door ‘ruim vijfduizend motorvoertuigen per etmaal door een zeer smalle straat’. Zoals het er nu voorstaat wordt er begin volgend jaar geëxperimenteerd met een landbouwsluis, waarna de definitieve afsluiting moet volgen. Een zekerheid is die afsluiting nog niet, gaf wethouder Wilko Pelgrom van Bronckhorst dinsdag aan, want er moet na de proef nog een definitief besluit worden genomen.

Waar de Dorpsraad Hummelo recent de steun introk, blijft de provincie achter het ‘zorgvuldige en uitgebreide’ proces staan. “Het is begrijpelijk dat er altijd inwoners zijn die zich niet betrokken voelen in het proces, ondanks de verantwoordelijkheid van de klankbordgroep om (op een vertrouwelijke wijze) de achterban te consulteren en informeren”, schrijft de provincie, terwijl de Dorpsraad Hummelo juist aangaf dat er gedurende de gesprekken sprake was van een geheimhoudingsplicht. Ook de lokale ondernemersvereniging was geen gesprekspartner, slechts individuele ondernemers schoven aan.

De kritiek van ondernemers die zich zorgen maken over de bereikbaarheid, zorgt niet voor beweging op het provinciehuis: “Deze negatieve effecten wegen niet op tegen de dagelijks terugkerende verkeersonveiligheid en de overlast die de bewoners in de Dorpsstraat en Hummeloseweg ervaren.” De provincie ziet zelfs mogelijkheden voor zaken in en rond de Dorpsstraat: “Anderzijds biedt de verlaging van de verkeersintensiteit ook kansen voor een aantrekkelijker leefomgeving en een veiliger en aantrekkelijker situatie voor fietsverkeer en daarmee kansen voor ondernemers.”

Ook dreigen Laag-Keppel, Hoog-Keppel en Hummelo door de afsluiting afgesloten te worden van Wehl, zo is de angst van inwoners, dorpsraden en ondernemers. Er werd recent zelfs een ludiek bord geplaatst op de rotonde bij Wehl. “Voor automobilisten is sprake van een omrijdafstand, voor fietsverkeer is dat niet het geval”, schrijft de provincie. “We begrijpen de zorgen over de sociale cohesie, maar juist de leefbaarheid en verkeersveiligheid voor een deel van het gebied verbetert sterk, omdat juist het niet-lokale verkeer terecht komt op de wegen die daarvoor bedoeld zijn.”

Naast het afsluiten van de Dorpsstraat met een landbouwsluis, maakt ook de gedeeltelijke afsluiting van de Hummeloseweg onderdeel uit van de plannen. Hier staat de Dorpsraad Hummelo nog wel achter. Ook volgen binnenkort aanpassingen aan de Zomerweg in Achter-Drempt vanwege toenemend sluipverkeer. De verwachting is dat het definitieve besluit voor de proef met landbouwsluizen nabij de Dorpsstraat eind januari ter inzage ligt.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8