De provincie Gelderland wijst elf drinkwaterreserveringsgebieden aan in Gelderland. In deze gebieden wordt nog geen water gewonnen, maar ze hebben wel bescherming nodig. De gebieden (ook deels in Bronckhorst) en regels zijn opgenomen in een actualisatieplan van de Omgevingsverordening.

De verordening met het onderliggende Milieueffectrapport (MER) ligt sinds 20 oktober ter visie. Op 10 november organiseert de provincie een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. Voor meer informatie over de aangewezen gebieden en de regels kan er met de provincie Gelderland contact worden opgenomen.

Foto: Vitens