In Bredevoort is door de werkgroep De Slingeplas een plan gemaakt voor de Slingeplas en ’t Broock. Door verplaatsing van de sportvelden richting de Slingeplas ontstaat op de huidige locatie van het sportpark ruimte voor woningbouw. Ook komen er meer mogelijkheden voor recreatie bij de Slingeplas. Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over de plannen en wil ze verder uit gaan werken.

Het plan gaat uit van in totaal 82 nieuwe woningen, deels voor starters en senioren. Bij de Slingeplas gaat het onder meer om extra camperparkeerplaatsen en nieuwe padel- en tennisbanen. Verder is er in het plan veel aandacht voor natuur en landschap en worden oude elementen zoals de gracht in ere hersteld. Verenigingen, organisaties en inwoners hebben samen het plan gemaakt. Onder meer Bredevoorts Belang, Sportvereniging Bredevoort en vakantiepark De Twee Bruggen zitten in de werkgroep De Slingeplas. Het plan is eind vorig jaar gepresenteerd aan de inwoners van Bredevoort en kan op veel steun rekenen. Vervolgens is het plan officieel overhandigd aan de gemeente Aalten en ook daar klinken enthousiaste geluiden. “Een prachtige ambitie voor de leefbaarheid van Bredevoort en toekomstperspectief voor de Slingeplas. Mooi dat zoveel mensen in Bredevoort mee hebben gedacht. Wij willen graag samen met de stad aan de slag met de volgende stap. De komende jaren zullen we de handen vol hebben om tot uitwerking te komen.” aldus wethouder Ted Kok.

Zo’n groot plan kost veel geld. Daarom heeft de gemeente de haalbaarheid laten onderzoeken. Het blijkt mogelijk te zijn om kosten te besparen, vooral door een aantal bruggen te vervangen door duikers. Deze variant wil de gemeente verder uit gaan werken samen met de werkgroep De Slingeplas. Ook het Waterschap Rijn en IJssel is betrokken omdat de Slingeplas erg belangrijk is voor waterhuishouding. Pas na de uitwerking wordt besloten of de plannen echt uitgevoerd zullen worden. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de verdere uitwerking van de plannen. Daarom worden de resultaten van het onderzoek voorgelegd aan de gemeenteraad en wordt de raad gevraagd om akkoord te gaan met het verder uitwerken van de plannen. De raad beslist hier eind november over.

© Foto: Gemeente Aalten