De zoutloods van de gemeente Bronckhorst is gevuld, de strooiwagens zijn gecontroleerd en de strooiroosters gereed. Oftewel de gemeente is klaar voor een nieuw seizoen gladheidbestrijding. Het wordt langzaam kouder, waardoor de kans op gladheid door sneeuw, nachtvorst, ijzel kan toenemen.

De gemeente stelt alles in het werk om gevaarlijke situaties, die door winterweer op de weg kunnen ontstaan, te voorkomen of te bestrijden door te strooien. Net als voorgaande jaren bestrijdt de gemeente gladheid preventief. Dit houdt in dat ze strooien wanneer gladheid wordt verwacht en niet pas wanneer het al glad is. Ook de provincie strooit preventief. De strooiroutes zijn in grote lijnen gelijk aan de routes van afgelopen winter.

Routes die preventief gestrooid zijn, kunnen onverwacht toch glad zijn. De aanwezigheid van zout op de weg is geen garantie voor veilige rijomstandigheden. De gemeente strooit gemeentelijke wegen vanuit de gemeentewerf in Hengelo. Er zijn 4 ‘A-Routes’. Deze routes strooit de gemeente wanneer gladheid wordt verwacht. Denk hierbij aan alle doorgaande routes, bedrijventerreinen, en belangrijke gebouwen zoals hulpdiensten en scholen. kijk voor alle routes op de website van de gemeente Bronckhorst.