© Foto: gemeente Doetinchem

De coronacrisis heeft grote impact gehad op de wereld, op Nederland en uiteraard ook op de gemeente Doetinchem. Toch is het in 2020 gelukt veel plannen uit de coalitieagenda uit te voeren. Zo is de binnenstad groener en aantrekkelijker gemaakt, de uitvoeringsagenda ‘vrijetijdseconomie’ opgesteld, gewerkt aan een betere bereikbaarheid en nog veel meer. Om een gezonde en veerkrachtige centrumgemeente van de Achterhoek te blijven, heeft Doetinchem in 2020 bovendien de ambitie uitgesproken te groeien naar 70.000 inwoners in het jaar 2036.

In financieel opzicht kende corona uiteraard de nodige gevolgen in het afgelopen jaar. Door op tijd in te spelen op de coronacrisis en hiervoor 1,5 miljoen euro te reserveren heeft de gemeente er voor kunnen zorgen dat de negatieve gevolgen van corona zo veel mogelijk beperkt zijn gebleven.