© Foto: gemeente Doetinchem

Doetinchem is de gezonde en veerkrachtige centrumgemeente van de Achterhoek en dat willen we blijven. Daarom blijft de gemeente Doetinchem ook in 2022 investeren in belangrijke projecten en ontwikkelingen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zo kunnen we op een verantwoorde manier groeien naar 70.000 inwoners in het jaar 2036. De gemeenteraad besluit in juli over het investeringsvoorstel van het college (de kadernota).

Naast investeren wil het Doetinchemse college ook slim kansen benutten. Door de coronacrisis hechten inwoners steeds meer waarde aan groen en aan ruimte. Hierdoor neemt de aantrekkingskracht van de Achterhoek toe.