© Foto: gemeente Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst en projectontwikkelaar De Bunte zijn deze week gestart met enkele graafwerkzaamheden op de bouwlocatie aan de A.G. Noijweg in Hoog-Keppel. Het gaat om een onderzoek naar mogelijke grafresten op de locatie, op aanwijzing van de regionaal archeoloog.

Naar verwachting duren de graafwerkzaamheden maximaal 2 weken. Op de locatie zijn 6 levensloopbestendige woningen gepland. Tijdens onderzoeken die onderdeel zijn van het lopende bestemmingsplanproces bleek dat een deel van de locatie ooit onderdeel was van een begraafplaats. Waarschijnlijk zijn alle grafresten in de 19e eeuw geruimd toen de begraafplaats werd gesloten. Om helemaal te kunnen uitsluiten dat er nog grafresten op de locatie aanwezig zijn, is besloten tot aanvullend onderzoek.

Het onderzoek bestaat uit het graven van enkele proefgaten. Op grond van de onderzoeksresultaten wordt bekeken of verdere actie nodig is. De gemeente Bronckhorst en projectontwikkelaar De Bunte verwachten voor de zomer het onderzoek afgerond te hebben.