© Foto: RTV Ideaal

Woensdag 7 februari is er weer een uitzending van Achterhoek Totaal vanuit Lochem. Deze uitzending gaat over initiatiefplannen rondom een windpark aan de Papenslagweg in de gemeente Lochem. Dit plan maakt de tongen al geruime tijd los. Radio Ideaal presentatrice Thea Lusink gaat hierover in gesprek met Matthijs Oppenhuizen, omgevingsmanager van Pure Energie, een van de initiatiefnemers. Hij zal de plannen namens de drie initiatiefnemers toelichten.

Ook komt Lex de Goede, wethouder en portefeuillehouder aan het woord om ons bij te praten over de ontwikkelingen en laatste stand van zaken rondom het principeverzoek. Maandag 12 februari staat dit onderwerp aan een beeldvormende en meningsvormende tafel opnieuw op de gemeentelijke agenda van 20:30 – 22:15 uur in het gemeentehuis van Lochem.