Het inwoneraantal van de gemeente Doetinchem groeit. Dat betekent dat daar rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld als er wordt gekeken naar de schoolgebouwen. ”Daarom werken we samen met schoolbesturen aan een plan voor toekomstbestendige schoolgebouwen. In dit plan maken we afspraken voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Doel van het plan is om onze schoolgebouwen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de vragen vanuit het onderwijs” aldus de gemeente Doetinchem.

Dit plan wordt het ‘Integraal Huisvestingsplan’ (IHP) genoemd. In het IHP doet de gemeente Doetinchem uitspraken over de kwaliteit van de gebouwen en over de samenwerking tussen schoolbesturen onderling en met andere sociale partners. Het grootste verschil met het huidige IHP is dat de gemeente tot voor kort uitgingen van een krimp van het aantal leerlingen in het primair en speciaal onderwijs. ”In het nieuwe IHP zullen we rekening gaan houden met de beoogde toename van het aantal kinderen”.

“In gemeente Doetinchem merken we al langer dat ons jasje voor wat betreft onderwijshuisvesting niet lekker meer past. Denk bijvoorbeeld aan noodlokalen en de moeite die het kost om bij nieuwe wijken passende scholen te hebben. Dat moet anders. Om dat op te lossen zitten we samen met schoolbesturen aan tafel. Het is geen kwestie van in één keer alles omgooien, maar een kwestie van slimme keuzes maken die werken voor de langere termijn” aldus Jorik Huizinga, wethouder onderwijs.

© Foto: Gemeente Doetinchem