In de nasleep van The Passion organiseerde de gemeente Doetinchem vijf keer Het Eerste Avondmaal. Vijf talkshows in de wijken en dorpen van Doetinchem om samen tot 3 mooie ideeën te komen. Na iedere talkshow konden inwoners stemmen op het beste idee. De laatste twee edities waren in Wehl en Overstegen/Doetinchem Noord. Daar kwamen Groen Wehl en de Denktank als winnaars uit de bus. Tijdens de talkshows in Wehl en Overstegen/Noord kwamen dorps- en buurtbewoners samen om in een open gesprek tot drie ideeën te komen. Deze ideeën kregen veel stemmen. Groen Wehl en de Denktank kwamen als winnaars uit de bus. In de loop van 2023 gaat de gemeente Doetinchem deze ideeën ook echt uitvoeren.

Wehl heeft prachtige natuur met veel groen. Een plein zoals het Raadhuisplein is een ideale plek voor evenementen. Maar daardoor kunnen bomen soms ook in de weg staan. Daaruit kwam het idee om voor bomen op wielen te zorgen. Deze bijzondere oplossing geeft ruimte voor evenementen én groen. In hetzelfde idee is aandacht voor “400 jaar wegen en paden in Wehl”. Daarin zit bijvoorbeeld een plan voor een kerkpad van Wehl naar Nieuw-Wehl.

Initiatiefnemers in Overstegen en Doetinchem-Noord willen op hun eigen plek graag iets doen. Daarom kwam het idee om een denktank op te richten. De denktank gaat een meerjarenplan maken. Iedereen kan wensen en ideeën voorstellen voor dit plan. De denktank gaat deze wensen uitschrijven met de uitgangspunten: BVP (Bestaanszekerheid, Verbinding en Perspectief). Denk bijvoorbeeld aan een kabelbaan, het schoolplein oppimpen, een inclusieve speelplek, een koffieplek boerderij en een Jeu de Boulesbaan.

© Foto: Gemeente Doetinchem