De vrijwilligers van de Weidevogelvereniging Achterhoek zetten zich in om de nog aanwezige kieviten en hun broedsels het voorjaar door te helpen.

Ze staan straks weer klaar om samen met de grondeigenaar de nesten te markeren, zodat bij het bewerken van de landbouwgrond de nesten bespaard kunnen blijven. Iedereen die in de omgeving de kievit ziet vliegen en neestrijken in zijn territorium, kan dit melden aan de vereniging. Ook grondeigenaren kunnen melding maken van kieviten op hun land.

Het aantal kieviten daalt maar mede door de inspanningen van de vrijwilligers en landeigenaren is de landelijke trenddaling in de Achterhoek gestopt. De vereniging is ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Alle informatie is te vinden op de website: www.weidevogelverenigingachterhoek.nl

Foto: Weidevogelvereniging Achterhoek