Informateur Jaco Geurts presenteerde woensdag 6 april zijn Rapport van bevindingen aan de Doetinchemse gemeenteraad. Het rapport van de informateur bevat een advies voor de te vormen coalitie en een aantal inhoudelijke aanbevelingen. In zijn rapport geeft de informateur het advies om met de volgende partijen uit de Doetinchemse gemeenteraad de formatiegesprekken te starten: CDA, VVD, GemeenteBelangen Doetinchem, D66 en CU-SGP.

Ook geeft de informateur in zijn rapport aan wat belangrijke onderwerpen zijn tijdens de formatiegesprekken. Het gaat dan om wonen en bouwen, de energietransitie, het sociaal domein, het voorzieningenniveau en de communicatie naar inwoners, dorpsraden, verenigingen en ondernemers. “Volgens mij vinden deze fracties elkaar in een groot onderling vertrouwen om samen op een stabiele en constructieve wijze de stad Doetinchem te gaan besturen” aldus Geurts.

Jeroen Berends, fractievoorzitter van het CDA, heeft het rapport van de informateur in ontvangst genomen en in zijn slotwoord aan de raad aangegeven op basis van dit advies aan de slag te gaan met de formatiegesprekken om te komen tot een nieuwe coalitie.

Foto: Gemeente Doetinchem