Hans Martijn Ostendorp is op 5 april benoemd tot informateur. Hij heeft de opdracht gekregen te onderzoeken welke van de zeven Aaltense partijen samen een solide en duurzaam college van burgemeester en wethouders kunnen vormen. In dezelfde raadsbijeenkomst heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel gezamenlijk te werken aan een zo breed mogelijk raadsprogramma. Om dit proces te begeleiden is Hans de Jong ingeschakeld.

Voor het vormen van een nieuw college van burgemeester en wethouders kijkt de informateur naar een constructieve samenwerking tussen de leden van het te vormen college en de gemeenteraad. De heer Ostendorp zal de gemeenteraad in een openbare vergadering rapporteren over de resultaten van de informatie en aanbevelingen doen over de volgende formatiefase.

De gemeenteraad werkte de vorige bestuursperiode voor het eerst met een raadsprogramma en wil dit dus de komende periode opnieuw doen. Een raadsprogramma zorgt voor verbinding binnen de raad, versterkt de rol van de raad als kadersteller en opdrachtgever van het college en bevordert het debat. Het op te stellen raadsprogramma vormt de leidraad voor de komende bestuursperiode.

De raad stelt een aantal uitgangspunten voor de komende bestuursperiode vast en geeft op hoofdlijnen onderwerpen aan waarmee het college aan de slag moet. Op basis daarvan stelt het college een uitvoeringsprogramma op. Het streven is het raadsprogramma eind april/begin mei gereed te hebben.

Foto: Gemeente Aalten