De kadernota voor 2023 van de gemeente Lochem is bekend. De kadernota is een eerste aanzet tot de begroting. In deze kadernota staat alleen het hoognodige aan nieuw beleid, omdat erop dit moment nog geen nieuw college is. Dat nieuwe college, en uiteindelijk de gemeenteraad, heeft de ruimte nodig voor eigen afwegingen. Het college heeft de kadernota aan de raad aangeboden.

Met deze beperkte kadernota wil het demissionair college een solide basis bieden aan het nieuwe college. En het ruimte geven om keuzes te maken. “De afgelopen periode hebben we veel bereikt voor onze inwoners. Het college voerde de ambities uit het collegeprogramma uit en deed zelfs meer. We zijn er trots op dat dit ondanks corona allemaal gelukt is.” Aldus wethouder Robert Bosch. Het college neemt de volgende voorstellen wel al op in de kadernota en reserveert daar dus in ieder geval geld voor. Hierbij gaat het over het mobiliteitsplan, Schouwburg Lochem, nieuwbouw Vullerschool en de Rank op basis van het Integraal Huisvestingsplan, Stolpersteine en het Westerborkproject.

Om zich voor te bereiden op de kadernota 2023 gaat de gemeenteraad met inwoners en organisaties van de gemeente Lochem in gesprek. De raadsleden horen graag welke ideeën inwoners willen meegeven. Er is daarom een informatiemarkt op 31 mei. Tijdens de Politieke Avond op dinsdag 7 juni is er een beeldvormende tafel over de kadernota. De mening vormende tafel is op 20 juni. Tijdens de Politieke Avond op 4 juli neemt de raad een besluit. De kadernota vind je hier.