Maandagavond 6 maart 2023 reikte locoburgemeester John Haverdil van de gemeente Oude IJsselstreek, tijdens de algemene ledenvergadering in zaal Te Pas in Gendringen, een Koninklijke erepenning uit aan het 100-jarige Schuttersgilde Wals Wieken Milt.

Rond 1754 was er al een gilde actief in de buurtschappen Wals, Wieken en Milt. Dit gilde zorgde onder meer voor het beheer van gronden, een eerlijke verdeling van houtopstanden, het onderhoud van wegen, het weren van wateroverlast, het houden van nachtwaken en het verlenen van hulp aan de hulpbehoevenden. Nadat veel van deze taken door overheidsinstellingen werden overgenomen, ontstond de behoefte om als gemeenschap samen bezig te zijn. Van daaruit ontstond in 1922 het schuttersgilde Wals-Wieken-Milt. Ook nu nog heeft het schuttersgilde een belangrijke sociale en maatschappelijke functie, zowel in de drie buurtschappen, als in de omgeving. De drie buurtschappen zijn op een bijzondere manier met elkaar verbonden. In alle drie heeft nooit een eigen school of kerk gestaan. Het schuttersgilde was het enige bindmiddel. Een van de eerste doelstellingen was het organiseren van een meerdaagse kermis. Dat lukte uiteindelijk in 1928. In 1938 namen de leden van Schuttersgilde Wals-Wieken-Milt het initiatief tot oprichting van de Gendringse Federatie van Schuttersverenigingen die de hele gemeente Gendringen omvatte. Hierdoor was het schuttersgilde op elk concours vertegenwoordigd en wist menige beker, medaille en lauwertak te behalen.

De Gendringse Federatie ging in 1947 op in de Kring Achterhoek van de Gelderse Federatie. In 1952 verliet het schuttersgilde de federatie, maar bleef trouw aan zijn oude doelstellingen: samenwerking en saamhorigheid. Tijdens de oorlog verdween de schutterij uit het openbare leven, maar bleef onder de oppervlakte doorwerken. Met het organiseren van de jaarlijkse kermis in Wieken, zorgt het schuttersgilde voor hernieuwde ontmoetingen van mensen uit de wijde omgeving. Het leeft bij alle generaties en creëert zo saamhorigheid onder de mensen. Deze saamhorigheid is ook te zien in het motto van het schutterswezen: Broederschap, trouw en dienstbaarheid. Deze kenmerken uiten zich vooral wanneer er hulp nodig is bij werkzaamheden, ziekte, rouwen en trouwen. Het zogenaamde ‘naoberschap’.

© Foto: Gemeente Oude IJsselstreek