Schapen- en geitenhouders in de gemeente Berkelland kunnen tot 15 maart subsidie aanvragen bij provincie Gelderland voor het nemen van wolfwerende maatregelen. Binnen één week waren er in twee aangrenzende gemeenten buiten het wolvengebied twee aanvallen door waarschijnlijk een wolf. Op 26 februari was er een aanval in Eibergen en op 1 maart was er een tweede aanval op een schaap in Haaksbergen. Dat is de aanleiding dat de calamiteitenregeling in de gemeente Berkelland nu tijdelijk opengaat.

Gemeente Berkelland valt vooralsnog buiten het aangewezen wolvengebied. Dat betekent dat dierhouders hier geen gebruik kunnen maken van de reguliere subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen. De calamiteitenregeling geldt wanneer een zwervende wolf niet gelijk doortrekt, maar langer in een gebied blijft dat niet geschikt is als leefgebied en daar schade veroorzaakt. Of als een leefgebied nog niet is aangewezen. Subsidie is beschikbaar wanneer er twee of meer (vermoedelijke) wolvenaanvallen binnen zeven dagen zijn, binnen één gemeente of binnen twee aan elkaar grenzende gemeenten. Met deze regeling krijgen geiten en schapenhouders subsidie voor maatregelen om te voorkomen dat wolven vee kunnen aanvallen. Op dit moment is niet met zekerheid te zeggen dat de schade aan dieren is veroorzaakt door een wolf, maar is er sprake van een situatie waarin dat niet is uit te sluiten. De calamiteitenregeling maakt een tijdelijke openstelling van de subsidie mogelijk.

Schapen- en geitenhouders kunnen wolfwerende rasters nu direct plaatsen en de subsidieaanvraag daarna indienen. Beeldmateriaal dat het hek er staat is voldoende. De subsidie is tijdelijk en moet uiterlijk 15 maart worden aangevraagd. Wanneer de wolf in de regio actief blijft, kunnen hier andere gemeenten bijkomen. Nu er een vermoeden is dat de wolf actief is in Eibergen kunnen veehouders de provincie ook vragen om tijdelijk een noodset te lenen om vee te beschermen. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om een blijvende oplossing te creëren.

© Foto: Dierenbescherming