© Foto: gemeente Aalten

Woensdag ontving de 69 jarige Dick Langwerden uit De Heurne voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij de Stichting Kerkuilenwerkgroep Achterhoek Liemers, uit handen van burgemeester Anton Stapelkamp, een Koninklijke Onderscheiding. Langwerden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de jaarvergadering van de Stichting Kerkuilenwerkgroep Achterhoek Liemers die plaatsvond in Halle.

Dick steekt al bijna veertig jaar veel tijd en energie in de bescherming van de kerkuil in de regio Achthoek. Doel daarbij is het behouden en vergroten van een gezonde populatie. Hij zorgt voor fondsen en materiaal voor onder andere het ringen van uilen, helpt bij het ophangen van nestkasten en het monitoren van gebruik daarvan. Langwerden is van 1984 tot 1998 en van 2011 tot aan de oprichting van de Stichting Kerkuilenwerkgroep Achterhoek en Liemers in 2022, voorzitter geweest van de werkgroep. In de tussenliggende jaren is vanwege de zorg voor zijn partner het voorzitterschap door anderen ingevuld, maar ook toen bleef de Langwerden nauw betrokken bij de bescherming van kerkuilen.

Dick was een pionier op het gebied van soortbescherming en vooral een man van de praktijk. Dat uit zich in het veldwerk wat hij jaar in jaar uit heeft gedaan, maar ook in het actief benaderen van de media en het geven van lezingen. Op deze manier wist hij nieuwe enthousiastelingen aan zich te binden, waardoor inmiddels een zeer stabiele groep in de regio actief is met het beschermen van de kerkuil.