Vanaf 14 oktober start er een nieuwe vierdelige kunstgeschiedeniscursus bij de Koppelkerk door kunsthistorica Maria Driessen. De vierdelige cursus staat in het teken van het thema kunst en maatschappijkritiek. Kunstenaars die aan bod komen zijn o.a. Picasso, Ai Wei Wei, Renzo Martens en Tinkebell. De cursus kan zowel fysiek in de Koppelkerk als online via livestream gevolgd worden.

Engagement (of: maatschappelijke betrokkenheid) is geen nieuw thema in de kunst. Daarom wordt begonnen met een kort overzicht door de tijd van werken die terug te voeren zijn op engagement en zo helpen de begripsbepaling duidelijk te maken. Een heel bekend voorbeeld is de Guernica (1937) van Pablo Picasso. 

In het algemeen kan gesteld worden dat oorlog, politieke, economische en sociale misstanden aanleiding kunnen zijn om geëngageerde kunst te maken. Een interessante vraag is of het engagement in een bepaalde kunstuiting als zodanig herkend en geaccepteerd wordt door het publiek. En, ook belangrijk, wordt het als een kúnstuiting gezien?

Recente voorvallen laten zien dat de gevestigde kunstwereld en galeriewereld, maar ook groeperingen uit de samenleving, zich kunnen keren tegen de kunstenaar en zijn werk. Kunstenaar Tinkebell is dat diverse malen overkomen en in 2020 moest Erik Kessels zijn werk “Destroy my face” verwijderen van een skatebaan in Breda.

Kunstenaars die afkomstig zijn uit landen met een koloniale geschiedenis gebruiken dit verleden als voedingsbodem voor hun kunst. Dat resulteert in heftige werken, maar tegelijkertijd verdiepen zij zich ook in hun eigen cultuur. De inzichten die daaruit voortkomen worden omgezet in een krachtige beeldtaal die recht doet aan hun herkomst. Zo kan een pijnlijke zoektocht leiden tot een sterke verbinding met de eigen cultuur.

In deze cursus veel aandacht voor de waaier van engagement die nu te zien is in de beeldende kunst en dat wordt geïllustreerd met een grote diversiteit van beeldende kunsten en de kunstenaars die daarvan de makers zijn. Zoals Ai Wei Wei, Renzo Martens, Aida Sehovic, collectief Ruangrupa, Shertise Solano, Bill Kouélany en nog veel meer. 

Ook de kunststroming Outsider Art maakt deel uit van deze kunstgeschiedeniscursus. Dit biedt een mooie verdieping aan de tentoonstelling die gelijktijdig in de Koppelkerk te zien is van twaalf kunstenaars die tot de Outsider Art gerekend kunnen worden. Bij de Koppelkerk spreken we liever van ‘Insider Art’. Door de kunststroming als Outsider Art te bestempelen blijven we de kunstenaars als buitenstaanders op afstand houden. Het blijft dan wij (het dominante discours) tegenover zij (de outsiders).