De leden van de gezamenlijke PvdA-fracties die vertegenwoordigd zijn in de Achterhoekraad, willen dat de Achterhoekraad in debat gaat over de aanpak van wind- en zonne-energie. De Achterhoekraad komt maandagavond weer bij elkaar.

De Achterhoekse fracties in de gemeenteraden hebben vertegenwoordigers in de Achterhoekraad. Zij hebben zich tijdens de raasvergaderingen al gebogen over de Regionale Energie Strategie (RES), maar nog niet op Achterhoekse schaal. De PvdA’ers uit de regio willen een vervolg in de Achterhoekraad. Ze vinden het opmerkelijk dat er op het regionale bestuursplatform nog geen inhoudelijk debat is geweest over de RES. Hoewel het bij uitstek een proces is dat in de hele Achterhoek speelt. Of de oproep van de gezamenlijke PvdA-fracties in de Achterhoek gehoor krijgt, blijkt maandagavond als de Achterhoekraad na de coronacrisis voor het eerst weer fysiek bij elkaar komt in de DRU in Ulft.

De RES staat ook genoemd in het jaarprogramma 2021 voor de Achterhoekraad, zo valt op de website van de PvdA Oost Gelre te lezen: ‘Toch is het onderwerp tot dusver niet geagendeerd geweest. De PvdA ziet dit als een gemiste kans.’ De PvdA wil de regionale discussie ‘niet met de intentie om de huidige besluitvorming in gemeenteraden over de RES 1.0 te frustreren’, stelt de PvdA. ‘Evenmin met de intentie om per se een gezamenlijk standpunt te verkrijgen over waar alle wind- en zonneparken in de Achterhoek precies moeten gaan komen. Maar wel om begrip te krijgen voor politieke verschillen van inzicht tussen gemeenten.’

RES aangenomen

De afgelopen weken is in meerdere Achterhoekse gemeenten ingestemd met de RES. Donderdagavond gingen de gemeenteraden van Doetinchem en Oude IJsselstreek akkoord, nadat eerder onder meer Bronckhorst erover heeft gestemd. Daarmee omarmen de gemeenten de gestelde ambitie in de strategie. In 2030 moet in ieder geval 1,35 TWh aan groene energie worden opgewekt, onder meer door de bouw van windmolens en de aanleg van zonneparken.