‘t Overschotje uit Lochem heeft de ambitie om in het voorjaar van 2024 te starten met De Derde Helft, een programma van het Nationaal Ouderenfonds. ‘t Overschotje uit Lochem gaat activiteiten organiseren vóór ouderen.

Andere sportverenigingen door het hele land hebben dit programma al met succes ingevoerd. Om de vraag, het aanbod en de continuïteit van deze activiteit te waarborgen is een commissie bij de vereniging aangesteld. Hiermee wil ’t Overschotje 65-plussers uit Lochem de mogelijkheid bieden om de sportieve en sociale voordelen van het verenigingsleven te (blijven) ervaren

De Derde Helft is een project van het Nationaal Ouderenfonds. Met dit project neemt het Ouderenfonds een volgende stap in de landelijke ontwikkeling van de 100% ouderenvriendelijke sportverenigingen. Hierbij staan gezond en fit blijven én socialisatie in en rondom de sportvereniging centraal. Met De Derde Helft geeft het Ouderenfonds 65-plussers de gelegenheid een plek te veroveren als actieve deelnemer aan het verenigingsleven. Vrijwilligerswerk, sportieve en sociale activiteiten zijn immers tijdens ‘De Derde Helft’ van het leven bij uitstek middelen om eenzaamheid te voorkomen of verminderen.

Tijdens De Derde Helft organiseren sportverenigingen in samenwerking met ouderen activiteiten rondom hun clubhuis, zoals dansmiddagen, jeu de boules, gezamenlijke wandelingen, computerles, yoga, stand up comedy- en literatuurmiddagen. Bij ’t Overschotje wordt in eerste instantie jeu de boule, bowls en mogelijk koersbal aangeboden, daarnaast zal er een creatieve invulling zijn, zoals schilderen, tekenen, handenarbeid. De commissie is ook in gesprek met de andere sportverenigingen die actief zijn op het sportpark De Elze om activiteiten aan te bieden. Het gaat dan met name om fietsen.

’t Overschotje krijgt bij dit project ondersteuning van de medewerkers van net nationaal Ouderenfonds en Stichting Welzijn Lochem.

© Foto: ’t Overschotje