In de gemeente Lochem is veel behoefte aan nieuwe woningen. De gemeenteraad heeft de locatie Almen-Zuid 2b in Almen aangewezen als plek voor woningbouw. De gemeente Lochem houdt daarom een informatieavond over het vastgestelde ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan.

Op woensdag 24 januari tussen 19:00 en 20:30 uur in Ons Huis in Almen kan er informatie worden gewonnen. Tijdens de inloopbijeenkomst geven medewerkers van de gemeente en het stedenbouwkundig bureau mRO toelichting op de plannen. Er is geen centrale presentatie tijdens de bijeenkomst.

Iedereen kan tot 31 januari 2024 een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan inbrengen. Een zienswijze houdt in dat iemand zijn mening geeft over een plan. Bij het definitieve bestemminsplan en beeldkwaliteitsplan houdt de gemeente Lochem rekening met al deze zienswijzen.

© Foto: RTV Ideaal