© Foto: RTV Ideaal

Het college van de gemeente Berkelland heeft besloten de raad te vragen om een aanvullend budget van 927.000 euro ter beschikking te stellen voor de herinrichting van de Oudestraat in Neede. Dit omvat de herinrichting van de Oudestraat zelf, de ten Caoteplas en aanpassingen bij het Vlearmoesplein. Het totale project gaat de gemeente naar verwachting ruim 3,8 miljoen euro kosten.

”Sinds de vaststelling van de transformatievisie en het budget in 2019 zijn de prijzen als gevolg van inflatie en globale ontwikkelingen sterk gestegen. Daarnaast is door voortschrijdend inzicht en een wijziging in de aankoop van strategische panden het ontwerp aangepast. Ook inbreng uit participatie met inwoners en ondernemers heeft een wezenlijke invloed gehad op het uitbreiden en aanpassen van het ontwerp” aldus wethouder Hans van der Noordt.

De Oudestraat zal volledig heringericht worden met onder meer nieuwe straatstenen. Een groot deel wordt autovrij waarin een gedeelde ruimte voor fietsers en voetgangers het uitgangspunt is. Groen krijgt een prominente rol in het straatbeeld, waaronder het aanbrengen van geveltuintjes. Deze aanpassingen leiden tot een aangenamer winkelklimaat.

Er komt een nieuwe verbindingsweg met de Ten Caoteplas. Vanaf dat punt wordt de Oudestraat autovrij. De Ten Caoteplas zelf wordt volledig heringericht als parkeerplaats met meer groen en de nodige verkeersaanpassingen ten behoeve van de veiligheid. Ook zal het laatste stuk vuilwaterriool en hemelwaterstelsel gescheiden worden.

Op het Vlearmoesplein zal aanvullend groen aangebracht worden om de groene insteek van het plan integraal door te trekken. Ook wordt de Marktstraat, ter hoogte van het Vlearmoesplein, deels verhoogd om de oversteek van de horecagelegenheden naar de terrassen veiliger te maken.

© Foto: RTV Ideaal