Ieder jaar bekijkt de gemeente Bronckhorst van welke graven het grafrecht is vervallen. Graven waarvan het grafrecht is vervallen, worden bovengronds geruimd. Dat betekent dat de grafbedekking en gedenktekens verwijderd worden. Na het ruimen, kunnen de graven opnieuw uitgegeven worden.

”Als een graf op de lijst staat om geruimd te worden, vermelden we dat op de informatieborden bij de betreffende algemene begraafplaatsen” aldus de gemeente Bronckhorst. Het gaat om graven waarvan afstand is gedaan in de periode van 1 november 2022 tot 31 oktober 2023. De rechthebbenden zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Informatie over het ruimen van graven is te krijgen bij de gemeente Bronckhorst. Door te bellen of en mail te sturen kan er informatie worden verkregen.

© Foto: gemeente Bronckhorst (archief)