Sinds begin dit jaar werkt de gemeente Bronckhorst samen met Circulus-Berkel aan een aanpak die bijplaatsingen bij milieuparkjes moet terugdringen. Er is hierover ook overlegd met buurtbewoners van parkjes waar regelmatig overlast is geweest.

Sinds mei worden diverse ondergrondse rest- en PMD verzamelcontainers vaker geleegd (vier keer per week). Zo wordt de kans op het aantreffen van een volle container erg klein en ontstaan dus minder bijplaatsingen. Daarnaast zet de gemeente extra personeel in om bijgeplaatst afval en zwerfvuil rond de parkjes op te ruimen. Verder zijn de milieuparkjes aan de Kerkweg in Zelhem, Kastanjelaan in Hengelo en Hoetinkhof in Vorden inmiddels voorzien van een groene afscherming (haagjes). Dit voorkomt het verwaaien van zwerfvuil.

De gemeente ziet dat de tot nu toe genomen maatregelen de overlast al heeft verminderd. Binnenkort nemen burgemeester en wethouders een besluit over nog meer maatregelen om de overlast te beperken.