In 2020 is onderzoek gedaan naar de woningbouwbehoefte in Megchelen. Daaruit kwam een grote behoefte aan woningen voor starters- en senioren (levensloopbestendig), maar ook een behoefte aan tweekappers en vrijstaande woningen. De diversiteit aan woningen zorgt voor een betere doorstroming, waardoor bestaande woningen vrijkomen. Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft een principe medewerking verleend voor het plan Meghlo. In dit plan worden op een uitbreidingslocatie van een voormalige kwekerij 44 woningen gebouwd.

In 2020 is via de Kleine Kernen Aanpak onderzoek gedaan naar de woningbouwbehoefte in Megchelen. Tevens is aan pand- en/of grondeigenaren de mogelijkheid geboden een woningbouwplan in te dienen. Naar aanleiding daarvan zijn 4 plannen ingediend. Vier van de ingediende woningbouwplannen zijn opgenomen in het Woonprogramma Megchelen 2021-2025. Dit werd door de procesbegeleider van Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland in opdracht van Comité Leefbaarheid Megchelen aangeboden aan de gemeente. Uiteindelijk is er een plan overgebleven, omdat de andere plannen voor de initiatiefnemers zelf worden ontwikkeld. Deze plannen vallen daarom buiten de aanpak, die woningen levert voor de hele samenleving. Na een informatieavond in januari 2021, waar de plannen werden gepresenteerd, bleek de vraag naar woningen groot. Inmiddels is het plan Meghlo als locatie aangewezen voor de ontwikkeling van woningen.

Voor de nieuwe woningen is gekozen voor een uitbreidingslocatie op de locatie van een voormalige kwekerij, omdat inbreiding is in Megchelen niet mogelijk is. Veel vrije plekken in Megchelen, zijn openbare groenvoorzieningen. Met de komst van de woningen aan de rand van het dorp kan er een verbinding ontstaan tussen het park ‘Meghlo’ en Huis Landfort. Door fiets- en wandelpaden, ontstaat de mogelijkheid om het landschap hier en daar te herstellen en op een natuurlijke wijze te verfraaien in de sfeer van het verderop gelegen ‘Engbergen’.

Foto: RTV Ideaal