© Foto: REGIO8

De mogelijke komst van het grote zonnepark Bekenschot in Barchem is al lange tijd een heet onderwerp in de gemeente Lochem. Valt de aanvraag onder oud of nieuw beleid? En is het zonnepark eigenlijk nog wel nodig? Tijdens beide politieke avonden waren er maar liefst 32 insprekers.

De raad moet bepalen of de aanvraag onder oud beleid valt of dat er sprake is van een geheel nieuw plan. In dit geval zal de vergunning afgewezen moeten worden, volgens het nieuwe beleid wordt er geen voorkeur gegeven aan zonneparken op landbouwgrond. Een ding dat zeker is, is dat inwoners van Barchem niet te spreken zijn over de plannen van TPSolar, om een zestien hectare groot zonnepark te realiseren in een weiland bij Barchem. Inmiddels zijn er meer dan 1.200 handtekeningen opgehaald tegen zonnepark Bekenschot.

De gemeenteraad van Lochem wilde in 2018 drie zonneparken uitwerken. De vergunningsaanvraag voor zonnepark Berkenschot is in 2020 gepauzeerd. Inspreker Andreas van Baaren is van mening dat de aanvraag onder het nieuwe beleid, om geen zonneparken op landbouwgrond te zetten, valt. Hij geeft aan dat de aanvraag flink gewijzigd is.

“De aanvraag is destijds ingediend en je kan daar niet zomaar iets aan veranderen”, laat Van Baaren weten. “Dat je twee jaar lang de aanvraag aan de hand kan houden is een beetje ‘cherry picking’. Dit is handdoekje neerleggen bij het zwembad.” Hij is van mening dat TPSolar wacht op het juiste moment om het plan er nu alsnog, onder de oude beleidsnormen, door te drukken.

Inspreker P. Wijnen vindt dat de gemeenteraad goed moet kijken naar welke belangen het belangrijkst zijn. “Een kwart eeuw krijgen omwonenden een industrieel complex voor de deur, met olifantengras afgeschermd”, zegt Wijnen. Daarnaast vragen insprekers zich af wat Lochem eigenlijk aan het zonnepark heeft. De stroom komt namelijk in een deelstation in Borculo terecht, waarvoor een tien kilometer lange kabel moet worden aangelegd.

Wijnen oppert om eerst naar andere mogelijkheden te kijken. “Het potentieel voor zonnepanelen op daken is met tweehonderd hectare heel groot”, zegt Wijnen. Wethouder Marja Eggink is van mening dat dit los staat van de aanvraag voor Bekenschot, en dat deze eerst getoetst moet worden. De raad gaat over het voorstel debatteren tijdens de raadsvergadering op 8 april.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8