© Foto: RTV Ideaal (archief)

Vanaf april 2024 wordt er aan diverse wegen in de gemeente Bronckhorst gewerkt. Een aannemer voert onderhoudswerkzaamheden aan verschillende asfaltwegen uit. Op ruim 200 locaties wordt het asfalt gerepareerd.

Tijdens de werkzaamheden aan het wegdek zullen scheuren gevuld of herstelt gaan worden. Op sommige plekken is het nodig om een nieuwe laag asfalt aan te brengen en ook worden er op diverse plekken grasbetonstenen aangebracht. Er wordt gewerkt in vrijwel alle kernen in Bronckhorst. Weersomstandigheden of andere onvoorziene gebeurtenissen kunnen invloed hebben op de planning.

Inwoners van Bronckhorst die overlast van de werkzaamheden zouden kunnen hebben die wordt per brief geïnformeerd. Ook staat daarin wat de planning zou zijn van de werkzaamheden. Bij grote werkzaamheden aan de wegen worden er tijdelijke wegafzettingen geplaatst. Dit kan voor aanwonenden en voor overige weggebruikers enige overlast geven.