In het buitengebied van Hengelo komen landerijen langzamerhand ook onder water te staan. Door de overvloedige regenval en aanvoer vanuit Duitsland is het grondwaterpeil erg hoog. Langs de Oosterwijkse Vloed in Hengelo zijn de wandelpaden veelal overstroomd langs de oevers en bij de stuw is een heuse waterval ontstaan.

De regen die de afgelopen tijd is gevallen en wat er nog gaat komen is op veel plekken een probleem aan het worden. Vele kelders, weilanden, straten en plekken lopen vol water. In sommige delen van de Achterhoek wordt het dan ook als wateroverlast ervaren. Wateroverlast is een verzamelnaam voor situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water.

© Foto: Toon Roelofsen