© Foto: RTV Ideaal / Hans van Loenen

De gemeenteraad van Bronckhorst stemde onlangs in met verlenging van de moratorium (opschorting) op grootschalige windprojecten tot de Herijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal is vastgesteld. Het huidige moratorium op grootschalige windprojecten loopt op 1 januari af. Het doel van het moratorium is dat Bronckhorst geen vergunningsaanvragen voor grootschalige windprojecten in behandeling neemt totdat de Herijkte Routekaart door de raad is vastgesteld en duidelijk is wat het herijkte windbeleid gaat zijn.

De verlenging van het moratorium is uitsluitend ter overbrugging van de termijn tot het vaststellen van de Herijkte Routekaart. De Herijkte Routekaart wordt naar verwachting pas in februari 2024 door de raad besproken. Dit is later dan verwacht omdat de gemeente Bronckhorst de uitdagingen van de netcongestie vooraf zorgvuldig in kaart wilden brengen. Het wel of niet plaatsen van windmolens wordt dan als onderdeel van de Herijkte Routekaart behandeld.

© Foto: RTV Ideaal (archief)