Meer dan honderd mensen meldden zich onlangs aan voor de Tegenlicht Meet Up (discussieavond) over de wooncrisis en alternatieve woonvormen bij de Koppelkerk. Om de breed gedragen problematiek verder uit te diepen en inspiratie op te doen organiseert de Koppelkerk de komende tijd excursies naar innovatieve woonvormen. De eerste is op zondag 8 augustus naar het collectieve, ecologische zelfbouwproject Aardehuizen in Olst.

Er is een groot tekort aan woningen, en al helemaal aan betaalbare woningen. Hoe lossen we de wooncrisis op? Daar werd op 7 mei jongstleden uitgebreid over gesproken in de Tegenlicht Meet Up Bredevoort met geïnteresseerde burgers en verschillende deskundigen, zoals hoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw, en Katja van der Valk, die vanuit Building Community groepen burgers begeleidt bij collectieve woningbouwprojecten. De avond is gratis terug te kijken via www.koppelkerk.nl/terugkijken.

Excursies naar innovatieve projecten

Om het vuurtje brandende te houden, te zoeken naar concrete oplossingen en inspiratie op te doen gaat de Koppelkerk de komende periode verschillende excursies organiseren naar innovatieve woonvormen, zoals het collectieve en ecologische woningbouwproject Aardehuizen in Olst en de Uuthuuskes (een soort tiny houses) in Aalten.

Bouwen als collectief

In Nederland is er een grote groep mensen die in de reguliere woningbouw niet vinden wat ze zoeken: woningen zijn vaak te duur, vanuit een te individualistische visie gebouwd, er zijn te weinig gemeenschappelijke voorzieningen, er is te weinig sociale cohesie en er is te weinig ruimte voor eigen regie en creativiteit. Daarom staan er steeds vaker enthousiaste zelfbouwers op die in collectieve vorm een gemeenschappelijk woningbouwproject ontwikkelen tegen kostprijs.

Aardehuizen in Olst

De Aardehuizen in Olst is een collectief van zelfbouwers die, onder leiding van professionals, een woningbouwproject heeft gerealiseerd vanuit een sociale gedachte, een gemeenschappelijke visie en ecologische waarden. In het woningbouwproject, dat geheel energievriendelijk is opgezet, zijn verschillende sociale huurwoningen en koopwoningen van 1,5 ton gebouwd. Het project werd begeleid door procesbegeleider Katja van der Valk van Building Community.

Praktische informatie

Op zondag 8 augustus om 12.00 uur zijn geïnteresseerden welkom om de Aardehuizen in Olst te bezoeken. Hier krijgen groepen van maximaal 15 personen een rondleiding van één uur door bewoners van de Aardehuizen, die uit eerste hand vertellen over hun bijzondere woningbouwproject. Aanmelden voor de excursie kan à € 7,50 via de Koppelkerk. De Koppelkerk zorgt na de rondleiding voor een drankje dat in Olst kan worden genuttigd. Men wordt gevraagd op eigen gelegenheid naar Olst af te reizen en men kan zijn eigen lunchpakketje meenemen. De wijk is gesloten voor autoverkeer. Bezoekers kunnen aan de weg parkeren; de parkeerplaats is alleen voor bewoners. De Aardehuizen zijn ook per trein bereikbaar, zie voor de route www.aardehuis.nl.