De oorlog in Oekraïne heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. De gemeente Oost Gelre wil vluchtelingen uit Oekraïne huisvesten in opvanglocaties voor korte en langere termijn. Vanuit de gemeente is samen met Marveld Recreatie in Groenlo noodopvang beschikbaar gesteld voor ongeveer 65 vluchtelingen uit Oekraïne. Marveld heeft deze noodopvang verlengd tot half mei.

Voor langdurige opvang heeft de gemeente een locatie op het oog die voldoet aan alle eisen waaronder (brand)veiligheidseisen. Het betreft het gebouw De Rank aan de Ziekenhuisstraat 14 in Groenlo. Dit is de voormalige verpleegstersflat en kantoorgebouw van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. De afgelopen dagen zijn de gemeente en Marga Klompé hierover met elkaar in gesprek geweest. De voorbereidingen om het gebouw geschikt te maken voor bewoning voor langere periode worden deze week opgestart.

De gemeente verwacht dat halverwege de maand mei het gebouw gereed is om ongeveer 80 mensen te kunnen huisvesten. De opvang vindt plaats binnen de looptijd van de op te stellen overeenkomst, van medio mei 2022 tot uiterlijk september 2024.