Vijf jaar geleden ging de werkgroep Vitale Kernen Zelhem actief aan de slag met de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in Zelhem. De werkgroep bestaat uit inwoners, ondernemers, maatschappelijk/culturele instellingen en gemeente. Na zorgvuldige voorbereidingen, inspraakmomenten en onderzoeken werkt de groep aan verschillende deelprojecten zoals de herinrichting van het centrum, herinrichting van het parkje achter de bibliotheek, het Zelhemhuus en de identiteit van Zelhem. De gemeente neemt nu de regie over van de werkgroep voor de uitvoering van de projecten.

Het plan is om van de Markt, Smidsstraat en Magnoliaweg een prettige en veilige ruimte te maken voor alle bezoekers, (weg)gebruikers, ondernemers en aanwonenden waarbij de auto te gast is. In 2024 pakt de gemeente Bronckhorst als eerste de Smidsstraat en Magnoliaweg aan. Daarna, als de bouwwerkzaamheden op de locatie van het Witte Paard klaar zijn, zijn de Markt, Hengeloseweg, en Burgemeester Rijpstrastraat aan de beurt. De gemeente onderzoekt ook of er een duurzaam en exploitabel Zelhemhuus kan komen waar verschillende partijen samenwerken op het gebied van zorg, cultuur en welzijn. Zelhem wil Smoks Hanne-dorp worden. Bedoeling is dat de aansprekende verhalen rondom het legendarische kruidenvrouwtje worden gebundeld en haar zichtbaarheid wordt vergroot. De huidige werkwijze van samenwerking en begeleiding van Vitale Kernen voor het verbeteren van de dorpscentra van de 4 grote kernen Hengelo (Gld), Steenderen, Vorden en Zelhem stopt. De begeleiding van de werkgroepen wordt afgebouwd. Daarin neemt de gemeente de regie.

“De leden van de werkgroep Vitale kernen hebben ontzettend veel tijd en energie gestopt in de ontwikkeling van de visie en de projecten. Het is waardevol om de signalen uit de samenleving als gemeente zo te horen en dit is verwerkt in de al uitgevoerde, maar ook de komende projecten. Als gemeente willen we dit waardevol contact graag behouden”, meldt wethouder Emmeke Gosselink van Vitale Kernen. De werkgroep Vitale Kernen Zelhem blikt trots terug op wat uiteindelijk is bereikt. “Het was een behoorlijke zoektocht in het begin, omdat er geen uitgangspunten waren van de gemeente. Dat de gemeente een gelijkwaardig lid was van de werkgroep en er een onafhankelijke procesbegeleider werd aangesteld, heeft dit proces positief beïnvloedt. We werden gehoord en zo ontstond ruimte om de juiste plannen te ontwikkelen.”

© Foto: Gemeente Bronckhorst