Tijdens een bezoek van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst aan de Technologie & Zorg Academie (TZA) Achterhoek ondertekende burgemeester Marianne Besselink een overeenkomst voor lidmaatschap. Door als lid deel te nemen aan de TZA Achterhoek krijgt de gemeente Bronckhorst actuele en praktische kennis op het gebied van zorgtechnologie, leggen ze samen met andere leden de koers van de TZA en zijn ze onderdeel van alle ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie in de eigen omgeving.

De TZA begeleidt bij bewustwording, acceptatie, adoptie en implementatie van zorgtechnologie in de praktijk. Zorgtechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Er komen steeds meer nieuwe technologische ontwikkelingen die het makkelijker maken voor oudere en mindervalide inwoners om langer thuis te blijven wonen en ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Slimme zorgtechnologische toepassingen die het leven aangenamer en gemakkelijker maken in huis.

Als lid kan de gemeente Bronckhorst gebruikmaken van een infostand. Dit is een demonstratie-unit die, in combinatie met uitleg en handige technologische producten, op locaties kan staan. Met de kennis en de infostand kunnen ze inwoners nog beter informeren over verschillende mooie technologische hulpmiddelen. Via de sociaal consulenten van de gemeente Bronckhorst kunnen inwoners daarnaast ook gebruikmaken van de uitleenservice van producten.

© Foto: Gemeente Bronckhorst