Ouders en verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van hun kinderen naar school. Maar soms gaat dat niet. Dit geldt voor situaties waarbij een kind ver moet reizen naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Of wanneer een kind niet zelfstandig naar school kan reizen omdat hij of zij een handicap heeft. Dan komen ouders wellicht in aanmerking voor een vorm van leerlingenvervoer

Het moet gaan om vervoer tussen het woonadres en de dichtstbijzijnde, voor het kind toegankelijke, school van de gewenste richting. De gemeente Lochem vergoedt de kosten van de goedkoopste adequate manier van vervoer. Dit kan een vergoeding op basis van het openbaar vervoer zijn, een (brom)fietsvergoeding, kilometervergoeding voor de auto of inzet van een taxi. De gemeente Lochem wil leerlingenvervoer laten bijdragen aan de groei naar zelfstandigheid. Bij de beoordeling van de aanvraag staat de leerling centraal. Voor het bepalen van de soort vervoersvoorziening zijn niet de beperkingen, maar de mogelijkheden van de leerlingen en de ouders het uitgangspunt.

Leerlingenvervoer moet voor ieder schooljaar opnieuw worden aangevraagd. Dit kan dit jaar tot en met 14 mei 2023. Deze regel geldt niet wanneer een meerjarige beschikking is toegekend. Het aanvraagformulier en meer informatie is te vinden op de website van ’t Baken. Zij zijn ook telefonisch bereikbaar op (0573) 28 92 90 of via mailadres info@bakenlochem.nl.

© Foto: ’t Baken