© Foto: RTV Ideaal

Preventief samenwerken om mensen met financiële problemen nog beter te ondersteunen en eerder in beeld te hebben. Daarvoor heeft het college van burgemeester en wethouders van Lochem een uitvoeringsprogramma Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening vastgesteld. Met dit programma wil de gemeente met haar samenwerkingspartners, de komende twee jaar beter hulp bieden aan mensen die in armoede leven en schulden hebben.

In heel Nederland, en zo ook de gemeente Lochem, wonen mensen met ernstige geldzorgen of problematische schulden. Geldzorgen en schulden leiden tot stress, verdriet, eenzaamheid en uitsluiting. Een actiepunt uit het programma is overzicht bieden van alle voorzieningen op het gebied van armoede en schulden. Hierdoor kunnen inwoners beter zien waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Daarnaast weten zorgprofessionals, huisartsen en werkgevers dan ook beter waar ze terecht kunnen als ze problemen rondom dit onderwerp signaleren. Ook het in kaart brengen waarom regelingen, zoals minimaregelingen, niet altijd goed worden benut staat op de agenda. En daarnaast het bevorderen dat deze regelingen beter worden gebruikt.

Een ander actiepunt uit het programma is het starten van de pilot ‘Zakgeldproject’. Dit project, ontwikkeld door de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en de gemeente Nijmegen, leert ouders en kinderen omgaan met geld met als doel generatiearmoede te doorbreken. Het zakgeldproject wordt uitgevoerd door het Budgetadviescentrum. In het uitvoeringsprogramma is preventie belangrijk. Door mensen die met armoede of schulden leven eerder in beeld hebben kan voorkomen worden dat financiële problemen nog verder uitgroeien. Het programma beschrijft in vier verschillende sporen met ieder meerdere acties waar de gemeente, samen met netwerkpartners en ervaringsdeskundigen, in 2024 en 2025 aan wil werken. Het uitvoeringsprogramma Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening 2024-2025 is te vinden op de website van de gemeente Lochem.