Binnenkort start de bouw van zonnepark de Baakermat in Baak. Dit zonnepark komt aan de L. Dolfingweg in Baak op het voormalige terrein van de Baakse Boys. Het park krijgt straks ongeveer 5300 zonnepanelen waarmee jaarlijks 2.118.000 kWh aan groene energie opgewekt wordt. Dit voorziet ruim 700 huishoudens van groene stroom. Met de aanleg van het zonnepark wordt er jaarlijks 1.300 ton minder CO2 uitgestoten. Dat maakt Baak met recht een groen en duurzaam dorp.

Bij het ontwerp van het zonnepark is veel aandacht en zorg besteed aan de natuur, biodiversiteit, het groene aanzicht en recreatie. Zo blijven bestaande bomen en struiken rondom het park staan. Dwars door het park komt een recreatieve wandelroute met informatieborden over de historie van de locatie en informatie over het zonnepark zelf.